Animation The E-nergy shift


FIT PRO HRU
FIT PRO VEDENÍ
FIT PRO RŮST

Abychom mohli fungovat v dobách nejistoty, musíme být fit.
Náš zbrusu nový program E-nergy Shift je založen na třech rychlostních stupních, na třech převodech. Pracujeme jako vedoucí, jako členové týmu a jsme součástí organizace jako celku. Všechny části jsou navzájem propojené. Čím více energie vložíte do jednoho rychlostního stupně, tím více energie vydá a ovlivní ty ostatní. Abyste mohli růst jako organizace, musíte zajistit, aby  vaši lídři a členové dobře zapadali do celé skládačky.

  • Jste připraveni zařadit vyšší rychlost?
    Zanechte nám svůj e-mail a my vás budeme brzy kontaktovat!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wheel

Několikaměsíční sanitární opatření narušila naše způsoby práce a vytlačila mnoho lidí z jejich komfortní zóny.Všichni čelíme výzvě a využíváme naše rezervy co se týče inovace, odolnosti a kreativity, abychom se přizpůsobili. A je jedno, jestli pracujeme z domova nebo ne.Klíčovou prioritou je, abychom při zvládání této obtížné doby neustále dobíjeli svou mentální, fyzickou a emocionální energii.

01/ VYROVNANÝ ČLEN TÝMU
02/ ZAJÍMAJÍCÍ SE ČLEN TÝMU
03/ ODVÁŽNÝ ČLEN TÝMU

01/

VYROVNANÝ ČLEN TÝMU

Naše rovnováha mezi pracovním a soukromým životem byla narušena novým pracovním režimem a řešením neznámé situace. Abychom byli vyrovnaní, musíme se zaměřit na naše zdraví a životosprávu. Důležitá je rovnováha mezi 4 osami naší energie:

Mentální: jak vidíme svět (řízení odolnosti)
Emoční: jak na to reagujeme (zvládání stresu)
Fyzická: jak jsme fit, abychom to zvládali (řízení zdraví)
Duchovní: jaký nacházíme smysl v tom, co děláme (smysl)

Témata workshopů

Workshop Topics

Jak se starat o své vlastní energetické zdroje

Jak budovat mentální, fyzickou a emocionální odolnost v těžkých dobách

Jak se vypořádat s neznámým tlakem a fungovat ve stresujícím období

Pro bližší informace nás kontaktujte

02/

ZAJÍMAJÍCÍ SE ČLEN TÝMU

Když jsme více izolovaní než obvykle, můžeme mít snadno pocit, že jsme v tom každý sám.
Když se tým pravidelně neschází, ještě neznamená, že nemůžete být týmovým hráčem.
Je důležité cítit se součástí týmu,členové se ale také musí starat o sebe navzájem, aby mohli jít dopředu jako tým. V takových dobách jako je tahle, kdy je budoucnost nejasná, je na čase být společně odvážní.

Témata workshopů

Workshop Topics

Jak podpořit své kolegy a stát se lepším týmovým hráčem

Jak být vnímavějším parťákem

Jak přispět k lepšímu týmovému duchu

Pro bližší informace nás kontaktujte

03/

ODVÁŽNÝ ČLEN TÝMU

Není lepší čas než teď pro ukázání odvahy a převzetí iniciativy a místo o schválení žádat o odpuštění. Změna je nevyhnutelná, ale růst je možností. Tento workshop vám a vašim členům týmu ukáže jak podněcovat riskování a mít k tomu odvahu.

Témata workshopů

Workshop Topics

Jak zvýšit svou kreativitu a lépe využít svůj talent

Jak vybudovat lepší návyky pro novou pracovní realitu

Jak převzít větší iniciativu

Pro bližší informace nás kontaktujte
Wheel

Lídři v těchto těžkých dobách čelí mnoha výzvám. Jejich úlohou je posilovat týmovou spolupráci a udržovat členy týmu zapojené a sladěné. A to i v případě práce na směny a nebo, když se nemohou lidé potkávat v práci. Odolnost a energie jsou pro lídry klíčové. Pro udržení nasazení, na reorganizaci, na to se oklepat a vrátit se silnější. Vedení by se mělo zaměřit na vytváření společné energie, aby tým byl stále inovativní, vytvářel nové nápady a udržoval organizaci v tempu.

01/ LEADER UDRŽUJÍCÍ KONTAKT
02/ HYBRIDNÍ TÝMY
03/ CROSS LEADER

01/

LEADER UDRŽUJÍCÍ KONTAKT

Udržování kontaktu snižuje riziko toho, že se vedoucí odpojí od svých zaměstnanců, které leckdy sotva vidí. Musí řídit aktivity a projekty svého týmu. Měli by však také řídit EQ (emoční rovinu) členů svého týmu tím, že dávají větší důraz na smysl, pochvalu a podporu. A na druhou stranu by měli méně přetěžovat informacemi. Zároveň předvídají potřeby týmu jako je větší sladění, zaměření na klíčové věci a zpětná vazba.

Témata workshopů

Workshop Topics

Tři klíčové role lídra

Jak fungovat s vaším týmem i na online platformě

Jak doplňovat a posilovat individuální a týmovou energii

Pro bližší informace nás kontaktujte

02/

HYBRIDNÍ TÝMY

Hybridní týmy vznikají, když týmy kombinují práci z domova s prací v kanceláři.
Řízení hybridních týmů a práci z domova znamená víc než jen dát lidem notebook.
Je to o zavádění rituálů, správného rámce a hranic, aby se zabránilo matoucímu syndromu „práce z domova je přespávání v kanceláři“.

Témata workshopů

Workshop Topics

Tři klíčové faktory pro vybudování hybridního týmu

Jak podporovat spravedlnost

Jak podněcovat týmovost na dálku

Pro bližší informace nás kontaktujte

03/

CROSS LEADER

Sólo struktury v organizacích nefungovaly dobře už v minulosti, dnes jsou nefunkční.
Organizace jsou vystavené stále silnějšímu propojení a vzájemné závislosti mezi jednotlivými entitami. Současně narůstá propojenost také externě v daném ekosystému.
Tento workshop je o propojování interních a externích entit a vytváření větší hodnoty pro vaši společnost a pro vaše klienty.

Témata workshopů

Workshop Topics

Tři klíčové iniciativy k eliminaci sólo struktury

Jak vyjasnit vzájemná očekávání mezi členy a týmy

Jak definovat nové operační prostředí

Pro bližší informace nás kontaktujte
Wheel

01/ KULTURA DRESU
02/ KULTURA AKCELERACE
03/ KULTURA STARTUPU

Jste připravení odrazit se? Jako organizace musíme být ve svých startovních blocích připravení podávat výkon v nově vznikajícím ekosystému. Byznysová změna ("business shift") bude ve způsobu, jakým navazujeme kontakt, vyhledáváme zákazníky, prodáváme a komunikujeme. „Nový normál“ je příležitostí přizpůsobit styl naší práce (WOW - way of working) na nový formát Propojování-Přispívání-Spolupráce (WOC - way of connecting/contributing/collaborating).

01/

KULTURA DRESU

Sejde z očí, sejde z mysli? Cítí se vaši zaměstnanci být stále součástí týmu a společnosti?
Implementací kultury dresu vytváříte emocionální hodnotu. IQ není nakažlivé, ale EQ ano. Lidé se emocionálně napojí a budou hrdí na to, že patří do vaší organizace.

Témata workshopů

Workshop Topics

Jak rozvíjet a udržovat hrdost na příslušnost k organizaci

Jak lidem komunikovat inspirativní budoucnost a existenci prostředí, které má tu správnou energii

Jak posilovat přístup Nejdřív naše organizace

Pro bližší informace nás kontaktujte

02/

KULTURA AKCELERACE

Zrychlení je o tom jít rychleji a rychleji. Je to schopnost vaší organizace reagovat okamžitě,
neustále adaptovat způsoby práce, abyste udrželi krok s výzvami trhu. Kultura akcelerace založená na spolupráci, delegování, odpovědnosti a kreativitě vám zajistí kýženou rychlost.

Témata workshopů

Workshop Topics

Tři klíčové ingredience pro zrychlení

Jak snížit váhu vašeho batohu, abyste mohli zrychlit

Jak stimulovat vlastnický přístup, iniciativu a odpovědnost

Pro bližší informace nás kontaktujte

03/

KULTURA STARTUPU

Rychlost a přizpůsobivost jsou pro společnosti rozhodujícími faktory pro schopnost přežít na dnešním trhu. Start-up přístup k fungování může vaší organizaci pomoci nastavit tempo.
Proto se tento způsob myšlení musí odrážet v hodnotách vaší společnosti.
Tento workshop je o uvolnění kreativity, převzetí iniciativy a o tom, jak být pružným a odvážným lídrem.

Témata workshopů

Workshop Topics

Jak (znovu)otevřít mysl, nabudit zvědavost a touhu skoncovat s negativními návyky

Jak stimulovat kulturu učení

Jak zkrátit rozhodovací řetězec, abychom šli rychleji dopředu

Pro bližší informace nás kontaktujte

  • UVEĎTE ZDE SVÉ KONTAKTNÍ INFORMACE A NÁŠ KOUČ VÁS BUDE KONTAKTOVAT!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.