Mentally Fit Programy
pro jednotlivce, týmy a organizace

01

SÍLA OSOBNÍ ENERGIE

Jak řídit sám sebe pod tlakem

Efektivní energy management je často opomíjen, ačkoli je nezbytný pro vysoce výkonné zaměstnance a řídící pracovníky. Jak už je potvrzené ve světě sportu, je to jediná cesta k úspěšné a udržitelné výkonnosti.

CÍL

GOAL


Důležité jsou pro nás základy jako spánek, nutriční návyky a fyzický pohyb, a odstraňování příčin uniku osobní a týmové energie.
Přinášíme nový pohled na běžné mechanismy. Poskytujeme snadno použitelné konkrétní návody pro firemní prostředí.

Image
Mentally Fit - 4 axes key model

VÝSTUP

Outcome

Budete udržovat v rovnováze a posilovat 4 osy lidské výkonnosti - IQ, EQ, FQ a SQ - abyste mohli naplno využívat svůj potenciál.

Plně si uvědomíte a budete mít pod kontrolou úroveň své energie a stresu.

Objevíte jak fungovat lépe pod vyšším tlakem při současném zvládnutí dobré kvality života a svého zdraví.

Uvědomíte si, že energie je mentální, emocionální, fyzická a spirituální, a také jak pozitivně ovlivňovat tyto energetické baterie.

Nastavíte pracovní prostředí, které bude dávat zaměstnancům možnosti jak se vypořádat se stresem.

Vytvoříte vřelé a motivující "pracoviště budoucnosti", kde budou mít všichni společné zázemí v oblasti řízení vlastní energie a tak budou moci pracovat ve společné harmonii.

TÉMATA

Energy management | Rychlá a efektivní regenerace | Mentální odolnost | Vybíjení & dobíjení energie | Nutrice & potrava pro mozek | Fyzická cvičení | Stres management | Relaxace a dýchání| Neurověda | Architektura a význam spánku | Fokus & flow | Mýtus multitaskingu


02

SÍLA
SPOLUPRÁCE

Jak budovat dream týmy

Je váš tým skupinou individualistů, výkonným týmem nebo dream týmem? Budování vysoce výkonných týmů je o týmovém slaďování, o týmovém nasazení a o týmovém růstu.
Týmy s vysokým nasazením jsou přitažlivé pro talentované lidi, a pomáhají je udržet ve firmě.

CÍL

GOAL


Vylaďování energie u vašich týmů okysličuje celou organizaci.
Naše originální metody stimulují samostatnost, zodpovědnost a důvěru mezi členy týmu a současně také mezi odděleními.

Image
Image
Image

SLAĎOVÁNÍ

Image

NASAZENÍ

Image

RŮST

Image

VÝSTUP

Outcome

Rozumět, měřit a zlepšovat 9 ingrediencí dream týmu.

Rozvinout kulturu týmové zodpovědnosti jako nadrámec osobní zodpovědnosti.

Převést racionální KPI's na inspirativní společný cíl, se kterým se každý ztotožní.

Zabudovat důvěru jako klíčový a centrální prvek vítězného týmu.

Převést korporátní hodnoty do opravdového chování napříč celým pracovním prostředím.

Definovat, koučovat a podněcovat talent prostřednictvím KDI's (Key Development Indikátory).

Pracovat s motivací, podporovat chování směřující ke zlepšení výkonnosti.

Definovat jasné role a zodpovědnosti a řešit tak potíže vyplývající z maticové struktury řízení.

Utvářet klima rychle se učící organizace při zavádění kultury otevřené zpětné vazby.

Akceptovat nováčky a přijmout jejich nové myšlenky jako základ pro inovativní kulturu.

FORMÁTY

TÝMOVÉ KOUČOVÁNÍ

Naši koučové aktivně pracují s team manažery a jejich týmy. Zaměřují se na výsledek týmového koučování. A podporují krok za krokem týmy v oblasti s nižším výsledkem.

KOUČOVÁNÍ KOUČŮ

Naši koučové koučují team manažery, aby jim pomohli rozvíjet jejich koučovací dovednosti. Pomáhají jim vypořádat se s oblastmi s nižším skóre v jejich týmech.


03

SÍLA KULTURY SPOLEČNOSTI

Jak inspirovat opravdový leadership a vytvářet vítěznou kulturu.

Skvělý leadership je uměním vytvářet a stimulovat produktivní pozitivní energii.
S využitím inspirativních příkladů v oblasti firemní kultury, rozpoznáme přístup, který limituje výkon a pomůžeme ho transformovat.

SILO KULTURA

JÁ NA PRVNÍM MÍSTĚ
Mentally Fit - Silo Culture

LEPŠÍ
SPOLUPRÁCE

KULTURA PARTICIPACE

JÁ TAKÉ
Mentally Fit - Participation Culture

OTEVŘENÝ
FEEDBACK

KULTURA VÝKONU

TÝM NA PRVNÍM MÍSTĚ
Mentally Fit - Performance Culture

INOVACE

VÍTĚZNÁ
KULTURA

SPOLEČNOST NA
PRVNÍM MÍSTĚ
Mentally Fit - Winning Culture

CÍL

GOAL


Transformujeme kultury z režimu silo kultura na vítěznou firemní kulturu. Zde je ceněný otevřený feedback. A hrdost na příslušnost ke společnosti je vyšší než kdy dřív.


Image

Roles of a leader

Mentally Fit - Key model Roles of a Leader

VÝSTUP

Outcome

Připravit manažery dneška, aby se stali leadery zítřka, schopní vést kulturní transformaci v rychle se měnícím prostředí

Vytvořit leadershift, kde se manažeři-experti učí být inspirujícím leaderem a podporujícím koučem.

Zlepšit empatii a emocionální inteligenci (EQ) při zachování kapacit pro objektivní analýzu (IQ).

Sladit osobní dlouhodobou ambici s často krátkodobým firemním účelem (SQ).

Rozvíjet a kultivovat kulturu zpětné vazby, kde otevřený feedback je palivem pro šampiony.

Vytvářet kulturu optimálního výkonu, kde lidé dělají věci navíc, když je to potřeba.

Bořit izolované silo-uvažování a posilovat mezitýmovou spolupráci.

Těžit z vítězné kultury, kde entuziasmus a hrdost posouvají organizaci na další metu.

TÉMATA

4 role manažera | Vítězná kultura | Boření silo-uvažování| Mezitýmová spolupráce | Týmovost | Pevná vůle | Diverzita | Síla příběhů| Kolektivní ambice | Zodpovědnost & vlastnictví