Jak snížit míru absencí díky zlepšování vitality?

Oddělení péče o zaměstnance se potýkalo s vysokou mírou zaměstnanecké absence kvůli psychickým a mentálním problémům (stres & burn-out), což se projevilo jako extra náklad 5,6 milionů € za rok. Abychom společně adresovali tuto vysokou míru absence, připravili jsme ‘Feel Good Program’ se zaměřením na energii pro 550 účastníků. Uskutečnili jsme různé workshopy na energy a stres management, efektivní zotavení, výživu a pohyb, fokus, flow a mentální odolnost. Díky propojení těchto workshopů s dalšími iniciativami zaměřenými na zdraví se tento komplexní přístup projevil zlepšením zdravotního stavu zaměstnanců a obnovením celkové vitality lidí a celé firmy. Firma investovala 125.000 € do tohoto vitality programu. Alliance Healthcare snížila míru absence ze 7% na 4,5% během 2 let, což se také odrazilo v úspoře nákladů 2 miliony €. Program byl na základě těchto výsledků dále rozšířen do ostatních částí firmy.

#osobníenergie
Wallgreens Boots Alliance logo

Atradius logo

Jak zlepšit energy management v globální společnosti?

Jako globální společnost známá svou speciální péčí o osobní rozvoj, Atradius chtěla odstartovat energy management program v Evropě, nejdříve na své centrále v Nizozemí. Program Step (Krok) byl designován tak, aby inspiroval všechny účastníky vytvořil hrdost a pocit příslušnosti ke společnosti a propagoval vitalitu. Díky obrovskému úspěchu jsme byli požádáni připravit tento program také pro potřeby regionu Asie-Pacifik. S regionálními ústředími v Dubaji, Mumbaji, Singapuru, Hong Kongu, Sydney a Šanghaji, jsme měli radost z toho, že program sklidil stejnou pozitivní odezvu a měl podobný účinek ve všech těchto velmi odlišných kulturách!


#osobníenergie

Atradius Energy Program

KICK-OFF

Motivační přednáška

ŘÍJEN

Pro všechny Leadership týmy APAC regionu

WORKSHOP

Energy & Recovery 

for Performance

ŘÍJEN-PROS

1 den

ONLINE

Energy Audit
(úvodní měření)

ŘÍJEN-PROS

1 den

WORKSHOP

Stres management pro udržitelnou výkonnost

LED-ÚNOR

+ individuální koučink

WORKSHOP

Focus & flow
for Peak Performance

BŘE-DUB

+ individuální koučink

ONLINE

Energy Audit
(závěrečné měření)

DUB-ČER

6 měsíců po začátku programu

Jak můžeme dostat to nejlepší z našich zaměstnanců pro zlepšení jejich výkonnosti?

Nové technologie smazávají rozdíl mezi pracovním a privátním životem.
Mezinárodní zákazníci vyžadují pozornost v režimu 24/7 a konkurence stále sílí. Velké mentální a emocionální napětí vedou k menší angažovanosti, ztrátě produktivity či dokonce k selhání.
Pomohli jsme EY s vytvořením ‘Top Performer’ programu pro partnery, a ‘Fit 4 The Job’ programu pro zaměstnance.

Během 6 měsíců, jsme uskutečnili workshopy, individuální koučování a programy, kde účastníci aktivně pracovali na svém osobním energy managementu, abychom jim pomohli zvýšit jejich fyzickou, mentální a emocionální energii a odolnost. EY uvedla, že čas strávený na úkolech beroucích energii byl snížen o 4 hodiny/týdně a že čas dodávající energii se zvýšil o 5 hodin/týdně. Vedle toho se ještě podařilo snížit neproduktivní čas o 2 hodiny/týdně. 85% zaměstnanců se stalo celkově více fit a cítili se méně unavení po práci! Oba programy probíhaly v organizaci úspěšně několik let.

#osobníenergie
EY logo

Shell logo

Jak vytvořit větší nasazení uvnitř týmů a jak snižovat stres?

Shell Network Delivery tým působí ve třech zemích, v nichž mají zaměstnanci odlišné kulturní zázemí. Úroveň stresu se v týmu zvýšila kvůli velkým změnám ve způsobu práce, reorganizacím a zvyšující se závislosti na plánování a dodávkách třetích stran. Na individuální úrovni jsme zvýšili osobní energii a odolnost vůči stresu během 6 měsíců. Na týmové úrovni jsme posílili týmovou dynamiku zaměřením se na commitment a nasazení, definováním etických pravidel, vytvářením důvěry a vyjasněním jednotlivých rolí. Nasazení zaměstnanců se zvýšilo z průměrných 60% na excelentních 87%.

#osobníenergie

#týmováspolupráce

Jak posílit leadership a koučovací dovednosti team leaderů?

#leadership
#kulturaspolečnosti

Abychom podpořili hodnoty a ambice firmy Novo Nordisk do dalšího roku, vytvořili jsme program šitý na míru ‘Acceleration Program’. Smyslem bylo posunout team leadery od fungování typu ‘push and control’ k fungování typu ‘pull and empower’, od ‘power of the leader’ k ‘power of the team’. Program byl koncipování pro 200+ obchodních manažerů ze 32 zemí v 6 různých jazycích. Sestával ze 4 modulů rozložených do 12 měsíců:

    1. ‘The Inspiring Leader’ - jak inspirovat díky smyslu a zapálit organizaci pozitivní energií.

    2. ‘The Team Leader’ - jak budovat vysoce výkonné týmy propagováním toho nejlepšího z mixu síla týmu a individuální nasazení.

    3. ‘The Empowering Leader’ - jak osamostatňovat vaše jednotky pomocí kultury zpětné vazby, jak stimulovat ochotu riskovat a jak aktivovat prostředí prostřednictvím možnosti dělat chyby.

    4. The Leader-Coach’ - jak podněcovat, koučovat a pomáhat růst jednotlivcům a týmům transformováním tlaku na stimulaci k růstu.

Pozměňováním stylu leadershipu měníte kulturu. ‘The Acceleration Program’ umožnil team leaderům a HR manažerům rozvíjet jejich koučovací přístup, vést vítězné týmy, sdílet nové pojetí a metodologie.

Novo Nordisk logo

Jak dodat energii pro realizaci změn v globálním měřítku?

Díky fúzování těchto 2 společností, Air France a KLM musely čelit mezinárodní změně kultury. Naši koučové přerámovali firemní vnímání této změny...změna jako zdroj příležitosti spíše než faktor vyvolávající stres. Spolupracovali jsme se 3150 manažery ve více než 200 koučovacích setkáních, pomohli jim adaptovat jejich styl řízení během tohoto intenzivního období. Působili jsme na několika kontinentech v 6 jazycích a obdrželi hodnocení 88% v celkové spokojenosti.

#kulturaspolečnosti
Air France KLM logo

Grunenthal logo

Jak vytvořit vítěznou kulturu při spojování společností v globálním měřítku?

Jak můžete "vyrobit" vítěznou kulturu uprostřed akvizičního procesu, neustále se měnícího tržního prostředí a za přítomnosti nelítostné konkurence? Tuhým oříškem pro Grünenthal byla integrace dvou společností, potýkání se s lokální silo mentalitou a současně potřeba vychovat své leadery pro novou realitu a budoucí výzvy.
K dosažení aspirace Grünenthal LatAm - zasáhnout 660 milionů životů v Latinské Americe do roku 2020 a stát se společností s obratem 1 miliarda USD - a moci garantovat budoucí udržitelný růst, vedení potřebovalo vybudovat vysoce výkonnou organizaci.


Mentally Fit realizovalo program změny v 8 zemích, animovalo 120 setkání a 105 individuálních koučování pro 400 manažerů.
Zvýšili jsme zájem talentů, nasazení a loajalitu, zlepšili byznys výkon definováním KPI’s a KDI’s (Key Development Indikátory) a pomáhali utvářet kulturální transformační proces. 92% všech účastníků bylo pozitivně ovlivněno programem a Grünenthal se posunul z 82% na 96% v ratingu ‘Great Place to Work’!

#týmováspolupráce
#kulturaspolečnosti